Få plasser igjen på kurs i universitetspedagogikk


Målgruppe er ansatte med undervisningsoppgaver som ønsker å få mer kunnskap om og å diskutere læring og undervisning.

I kurset vil det bli lagt vekt på å utvikle et felles språk om undervisning og læring, dele erfaringer med kolleger og gi inspirasjon til å prøve ut varierte undervisningsformer.

Det legges opp til varierte arbeidsmåter med aktiv deltakelse i presentasjoner, forelesninger, gruppearbeid, mikroundervisning, diskusjoner og kollegalæring.

Program

Kursprogrammet innebærer ca 100 arbeidstimer fordelt slik:
• Todagers samling 7. – 8. desember
• Mellomarbeid
• Endags samling 31. januar 2012
• Mellomarbeid
• Endags samling 12. april 2012
• Mellomarbeid
• Halvdagssamling 7. mai 2012
• En ukes utenlandssamling 7.-14. juni 2012 (med et lite forbehold om nøyaktige datoer)

Her kan du se en video fra kurset i 2010

Påmeldingsfrist 14.10.2011

Ansvarlig for kurset er Uniped (prosjekt for universitetspedagogikk).


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (06.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol