Utlysning: Mexicansk statsstipend til studenter og forskere


Det mexicanske utenriksdepartementet utlyser stipender til studenter og forskere for opphold i Mexico av ulik varighet. Søknadsfrist er 14. oktober 2011.

Mexico åpnet i august en ny søknadsrunde i stipendprogrammet "Mexican Government Scholarship Program for Foreigners".

Programmet inneholder en rekke sektorprogrammer med stipendordninger for ulike målgrupper som studenter, forskere, kunstnere, ledere med mer. Stipendene lyses ut globalt, og har som formål å bidra til kompetanseheving og brobygging mellom Mexico og mottakerlandene.

Utlysningen for 2012 omfatter:

  • Bilaterale program - stipend gis til arbeid hos en vertsinstitusjon i Mexico (se egen liste under linken nedenfor)
  • Multilaterale program - stipend gis gjennom regionalt samarbeid med andre verdensdeler
  • Spesialprogram - gjesteforskere, kunstnerstipend (artist in residence), New Media Collaborators, Mexico-spesialister med mer

NB: Utlysningen skjer gjennom den mexicanske ambassade i København. Ta kontakt direkte med ambassaden for spørsmål om ordningen.

Søknadsfrist: 14. oktober 2011

Les hele utlysningen og praktisk informasjon her
(Tekst på både engelsk og spansk)


Sist oppdatert av (22.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol