Kandidater til Holbergs internasjonale minnepris og Nils Klim-prisen


Ludvig Holbergs minnefond deler årlig ut Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Styret for minnefondet deler også ut Nils Klim-prisen til en yngre nordisk forsker innen de samme fagområdene. Fristen for å nominere kandidater til begge prisene er torsdag 15. september.

Holbergs internasjonale minnepris tildeles forskere som har gitt et fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, kunnskap eller innsikt, ved ny bruk av eksisterende teorier eller ved de metoder som benyttes.

Styret for Ludvig Holbergs minnefond foretar pristildelingen etter innstilling fra Holbergprisens fagkomite bestående av fremragende forskere på fagfeltene prisen dekker. Prisen har en verdi på 4,5 millioner kroner og i tillegg mottar prisvinneren Holbergprisens medalje. Den høytidelige prisutdelingen skjer i Bergen i juni hvert år. I tilknytning til utdelingen arrangeres Holbergprisens symposium til ære for prisvinneren.

Holbergs internasjonale minnepris er oppkalt etter Ludvig Holberg, som ble født i Bergen i 1684 og siden ble professor i metafysikk og logikk, latinsk retorikk og historie ved Universitetet i København. Holberg spilte en viktig rolle i å bringe opplysningstiden til de nordiske landene.

Nils Klim-prisen tildeles forskere som har gitt fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller av tverrfaglig karakter. Ved tildeling legges det særlig vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskapning. Det legges også vekt på hvorvidt de aktuelle forskningsbidragene fremtrer som særlig fremragende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningsprosjektets karakter og forskningstradisjonene på fagområdet.
Om Nils Klim

Nils Klim-prisen er oppkalt etter helten i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741. Boken forteller historien om Nils Klim, som faller ned i en underjordisk verden mens han utforsker en hule i Bergen. Der kommer han over mange ulike samfunn og skapninger. I likhet med andre fiktive reiseskildringer fra denne perioden, deriblant Thomas Mores Utopia og Jonathan Swifts Gullivers reiser, informerer Holberg oss i den opplysningstidens sanne ånd, om at verden er mye større enn folk tidligere har antatt og at den er hjem til en myriade av svært ulike naturforhold og samfunn, skikker og tradisjoner. Nils Klims reise til den underjordiske verden ble opprinnelig skrevet på latin, og det bidro til å sikre en stor leserkrets for Ludvig Holberg i Europa.

Styret for Ludvig Holbergs minnefond foretar pristildeling etter innstilling fra Nils Klim-prisens fagkomite bestående av fremragende nordiske forskere fra de relevante fagområdene. Prisen har en verdi på 250 000 kroner. Prisutdelingen skjer i Bergen i juni hvert år, samtidig som utdelingen av Holbergprisen. I tilknytning til utdelingen holder vinneren Nils Klim-forelesningen.

Her kan du nominere din kandidat


Sist oppdatert av (04.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol