"Sykle til jobben"-aksjonen 2009


Aksjonen går fra 4. mai til 31. september. Også i år blir det flotte premier!

Våren er her – og med den ”Sykle til Jobben” – aksjonen. Ved å la bilen stå sparer vi miljøet for forurensning og får bedre helse. Som i fjor har UiS bedriftsidrettslaget valgt å ha en lokal aksjon. Vi deltar altså ikke i den nasjonale aksjonen. UiS-aksjonen går fra 5. mai til 30. september.

Lokal sykle til jobben-aksjon i 2009

Hvorfor deltar ikke UiS i den nasjonale konkurransen? Fordi den går over kortere tid og det er innført deltakeravgift per individuell deltaker. Styret i bedriftsidrettslaget valgt eogså i år å heller arrangere en lokal konkurranse i tilknytning til aksjonen. Pengene som hadde gått til startkontingenter går til flotte premier. Du trenger bare sykle en dag i uken i snitt for å delta i trekning av gavekort på en sykkel!  Interesserte kan lese mer om den nasjonale aksjonen, som UiS ikke deltar i, her: www.sykletiljobben.no

For individuelle deltakere premieres det i tre kategorier:

  1. Flest antall kilometer
  2. Høyest antall aktive dager
  3. Loddtrekning mellom alle deltakerne

Premiering for lag:

For å hevde seg i lagkonkurransen må flest mulig av lagets medlemmer være aktive flest mulig dager. I lagkonkurransen vil en ikke ta direkte hensyn til antall kilometer. Det vil i tillegg tas skjønnsmessige betraktninger når vinnerlag kåres. Hvert lag bes derfor om å levere en kortfattet begrunnelse av hvorfor de bør vinne!

Hvem kan delta?

Bedriftsidrettslagets mål er at flest mulig skal delta! Aksjonen støttes av personalavdelingens HMS-budsjett for å oppfordre medarbeiderne til fysisk aktivitet.

Alle ansatte som kommer seg til og/eller fra arbeid for egen maskin får være med! "Sykle til Jobben"-aksjonen inkluderer også de som går/jogger/bruker rulleskøyter, skateboard eller sparkesykkel etc til og fra jobb. Også de som bruker ”egen maskin” på deler av veien til/fra arbeid kan være med.

Lyst til å delta som lag? I fjor stile tre lag, blir det flere i år? De som ønsker å stille som lag peker ut en kontaktperson for laget som får ansvaret for å melde inn lagets samlede innsats i registreringsskjemaet

Som syklist er man utsatt i trafikken. Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm og å gjøre seg synlig i trafikken.

Registrering av deltakelse

Vi har laget et Excel regneark for registrering. Du registrerer selv:
· antall aktive dager i perioden (4. mai – 30. september)
· antall kilometer i perioden (4.mai – 30. september)

Ansatte som vil delta, må melde seg på til via epost til anne.m.saga@uis.no 

Utfylt skjema sendes Siren Erichsen på epost innen 5. oktober. 2009.
 

Medlemskap i UiS BIL

Bedriftsidrettslaget ser gjerne at flere melder seg inn i UiS BIL. For en beskjeden kontingent på kr. 100 pr. år får du mulighet for rabatt i enkelte sportsbutikker. Se intranettsiden under ”personalavdelingen” og ”velferdstilbud”.

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du kontakte Siren Erichsen, personalavdelingen, interntelefon 3 3092.


Sist oppdatert av (27.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol