Driftsavtalen for gjennomføring av FoU-prosjekter mellom UiS og IRIS er signert


Avtalen innebærer at det tidligere systemet med individuelle, private avtaler avløses av et system hvor ansatte ved UiS som ønsker å delta på prosjekter i samarbeid med IRIS gjør dette på institusjonelle avtaler.

Driftsavtalen ble signert 13 april, og innebærer at UiS fra nå av vil få dekket sine overheadkostnader ved prosjektsamarbeid, samtidig som aktiviteten vil kunne bli registert som FoU-aktivitet utført av UiS og dermed gi grunnlag for økte forskningsbevilgninger fra departementet.  Omlag 95% UiS-inntektene fra prosjektarbeidet vil bli fordelt tilbake direkte til fakultet, institutt og eventuelt såkalte personlige annum. Det er opp til fakultetet selv å fastsette retningslinjer for fordelingen.Vi er også innstilt på å inngå særavtaler om ekstra honorar (incentivlønn) til forskere som ønsker å delta i prosjektsamarbeid med IRIS.

IRIS har et profesjonelt prosjektapparat og lang erfaring med håndtering av såvel komplekse industriprosjekter som NFR- og EU-prosjekter. Vi vil nå arbeide for å få til lette og oversiktlige ordninger for søknader, kontrakter, prosjektregistrering, timeregistrering og fakturering og utbetaling. Forskningssekretariatet har bl.a under utarbeiding en enkel prosjekthåndbok. Vi håper etableringen av oppdragsselskapet vårt IRIS og en praktisk  tilrettelegging vil føre til økte oppdragsinntekter - som igjen kan benyttes til utvikling av ny FoU-aktivitet. Og ikke minst håper vi samarbeidet vil føre til nye faglige koblinger mellom enkeltforskere og miljøer, og at vi sammen skal øke forskningsaktivitetene og etterhvert  fremstå som et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter innen FoU.

Dersom du har spøsmål knyttet til avtalen så nøl ikke med å henvende deg til rektor, forskningsdirektøren eller universitetsdirektøren.

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (05.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol