Mer EØS-penger til forskning


Den nye EØS-programperioden som varer frem til 2014 vil gi mange nye muligheter for forskere ved UiS til å etablere og videreutvikle forskningssamarbeid.

15 mottakerland vil motta 1,8 milliarder euro, eller om lag 15 milliarder norske kroner, over fem år. Det er de tolv nyeste medlemslandene pluss Spania, Portugal og Hellas.

Så langt så har åtte av landene blitt enige med Norge og EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) om avtaler for den neste programperioden.  Fire av disse landene har inkludert egne avtaler om forskningssamarbeid.

Trolig vil modellen for det polsk-norske forskningsfondet fra forrige programperiode bli videreført for flere av landene.  I den nye avtalen er det særlig miljø og klima, helse, likestilling, polar- og samfunnsvitenskapelig forskning som er prioritert. En betydelig del av midlene i Polen vil gå til samarbeid innenfor Co2–fangst og lagring.

Det er også klart at helse og miljø vil stå sentralt i flere av de andre landene.

Dette gir muligheter for fagmiljøer ved UiS til å videreutvikle eller etablere FoU-samarbeid med institusjoner i mottakerlandene.

I likhet med EUs forskningsprogram vil det også innenfor EØS-finansieringsordningen i den nye programperioden bli lagt stor vekt på forenklinger i forhold til regelverket for deltakelse.

Det er ventet at de første utlysninger vil bli lansert i løpet av høsten 2011/våren 2012.

EU-fagenheten vil gi mer informasjon i forkant av selve utlysningene.

 

For mer info:

NFR- EØS-finansiering 

EEA Grants and Norway Grants 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (14.07.2011)

Skriv ut artikkel print symbol