Nytt kurs i universitetspedagogikk starter desember 2011


Primær målgruppe er vitenskapelig personale som mangler pedagogisk basiskompetanse.

Sekundær målgruppe er ansatte som er opptatt av undervisningskvalitet og har lyst til å få mer kunnskap om og å diskutere læring og undervisning med tanke på videreutvikling av egen undervisning.


 


Sist oppdatert av (01.07.2011)

Skriv ut artikkel print symbol