Ruskontakter ved UiS


Universitetslektor Kristin Humerfelt og førsteamanuensis Hildegunn Sagvaag er utpekt av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) til å være ruskontakter ved UiS.

Ruskontaktene ved UiS er:

• Universitetslektor Kristin Humerfelt, Institutt for helsefag - telefon: 3 4283
• Førsteamanuensis Hildegunn Sagvaag, Institutt for helsefag - telefon: 3 4236

Som ruskontakter skal Kristin Humerfelt og Hildegunn Sagvaag være universitetets ressurspersoner overfor ledere og verneombud i spørsmål som gjelder forebyggende og behandlende rusarbeid.

Videre skal ruskontaktene være tilgjengelige overfor ansatte som trenger å rådføre seg om eget eller andres rusproblem.

HMS
Ifølge universitetets HMS-prosedyre kap 6.3.6 om rusmiddelbruk skal universitetet ha to faste ruskontakter utpekt av AMU etter forslag fra de tillitsvalgte.

Ruskontaktene må være ansatte som kjenner arbeidsplassen, som har tillit blant de ansatte og som har spesiell interesse for arbeidet.

Ruskontaktene skal delta i planlegging, koordinering, oppfølging, veiledning og evaluering av individuelle opplegg.

Ruskontaktene skal kjenne til, og holde kontakt med behandlingsapparatet.

Ruskontaktene skal få nødvendig opplæring og veiledning, f.eks. kurs i regi av AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) – grunnkurs og oppfølgingskurs.

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (20.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Kristin Humerfelt. Foto: Elisabeth Tønnessen
Ruskontakt ved UiS: Universitetslektor Kristin Humerfelt ved Institutt for helsefag; telefon: 3 4283
Hildegunn Sagvaag
Ruskontakt med UiS: Førsteamanuensis Hildegunn Sagvaag ved Institutt for helsefag; telefon: 3 4236

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER