Disputas om maskulinitet blant norske misjonærer i Zululand


Direktør ved MHS, Kristin Fjelde Tjelle, disputerer 16. juni på avhandlingen Missionary Masculinity: The Case of the Norwegian Lutheran Missionaries to the Zulus, 1870-1930. Professor Roald Berg ved Institutt for kultur- og språkvitenskap har vært Tjelles hovedveileder.

Programmet for disputasen blir slik:

0915: Doktoranden foreleser over oppgitt emne for prøveforelesning: "Norwegian mission and indigenous Christianity in South Africa in a gender perspective."

1115: Disputas.

Førsteopponent er professor Philippe Denis, University KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, Sør-Afrika. Andreopponent er professor Yvonne Maria Werner, Lunds universitet. Tredje medlem av komitéen, og komitéens koordinator, er professor Torstein Jørgensen, MHS.

Både prøveforelesningen og disputasen vil foregå i MHS Aula.

Avhandlingen kan kjøpes fra MHS for kr. 350 inkl. porto ved å kontakte ekspedisjonen@mhs.no. Utsalgspris i ekspedisjonen: kr. 300.


Sist oppdatert av (15.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol