EØS-fondene med forskningsstipend til Polen


PhD-studenter, unge forskere og øvrige representanter for utdanningsinstitusjoner i Norge og Polen kan søke om individuelle stipend for studiebesøk gjennom EØS-fondene.

Det polske Scholarship and Training Fund (STF) åpnet i mai en utlysning av åpne stipend for individuell mobilitet til og fra Polen gjennom EØS-fondene. Stipendene dekker studiebesøk i inntil 2 uker for PhD-studenter, unge forskere eller øvrige representanter for utdanningsinstitusjoner i Norge, Island, Liechtenstein og Polen.

Totalt skal 250 000 Euro fordeles i denne utlysningen, som er en del av EØS-midlene i perioden 2009-2014. Målsettingen for EØS-midlene er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i det utvidete EU og EØS. Det er også et mål å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. I nevnte periode gir Norge, Island og Liechtenstein nær 15 milliarder kroner til formålet.

Sentrale mål for EØS-midlene er å bidra til bærekraftig utvikling som involverer miljømessig, økonomisk og sosial dimensjon, like muligheter for begge kjønn, gode styringsformer, multilateralt samarbeid og aktivitet på tvers av landegrensene.

Det polske Scholarship and Training Fund lister dessuten mål som inkluderer mobilitet for elever, studenter, lærere og forskere, innovativ kunnskapsoverføring innen utdanning samt fortsterket samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Polen og giverlandene.

Søknadsfrist: 18. juli 2011

Detaljert utlysning med søknadsskjema og søkerguide finner du her


Sist oppdatert av (15.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
EØS fondene Norge Island Liechtenstein logo
EØS-fondene

EØS-finaniseringsordningene ble opprettet da EØS ble utvidet med ti nye land i mai 2004. Ordningene ble utvidet i 2007. I desember 2009 signerte EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein en ny avtale med EU om nye bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området for perioden mai 2009 - april 2014.

Ta kontakt med Internasjonalt kontor v/fakultetskoordinatorer om du ønsker mer informasjon om ordningen.