UiS Brage gjør din forskning synlig og tilgjengelig


Alle dokumenter som legges inn i UiS Brage blir indeksert i Google. Dette gjør dem synlige og tilgjengelige over hele verden.

UiS Brage er universitetets åpne digitale arkiv for vitenskapelige publikasjoner. Det inneholder fri tilgang til artikler, bøker, avhandlinger og masteroppgaver skrevet av ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger. Målet for UiS Brage er at mest mulig av den gode forskningen som gjøres ved UiS skal få mer oppmerksomhet og komme offentligheten til gode.

Når et vitenskapelig arbeid publiseres i UiS Brage blir det tilgjengelig for et mye større publikum enn i en lukket betalingsdatabase, noe som kan føre til at det får større påvirkningskraft (impact factor) innenfor sitt fagfelt. Fra begynnelsen av april dette året har alle dokumenter i Brage blitt indeksert og gjort søkbare i Google. Dette har ført til at bruken av basen har hatt en sterk økning, med brukere fra mange flere land enn før. I mars hadde UiS Brage treff fra 25 land, i april økte dette til 69 land. Forskning utført ved UiS leses og benyttes nå over hele verden, fra Danmark til India.

Det er fortsatt mest masteroppgaver i UiS Brage, men basen inneholder nå også over 70 vitenskapelige artikler skrevet av ansatte ved UiS. Det er et mål for oss å få flere artikler i UiS Brage. For å få til dette trenger vi hjelp av de vitenskapelig ansatte. Dersom du har publisert noe vitenskapelig i løpet av de siste par år vil vi sette stor pris på om du tar kontakt med oss, slik at vi kan se på muligheten for publisering i det åpne arkivet. Vi tar ansvaret for å avklare rettigheter med utgiveren.

Bibliotekets ansvarlige for UiS Brage er Claire Landron. Hun kan nås på tlf. 51831156, og e-post claire.landron@uis.no


Sist oppdatert av John David Didriksen (16.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol