Eksamensforskriften endret


Styret ved Universitetet i Stavanger vedtok på styremøtet 9. juni endringer i eksamensforskriften. Den viktigste endringen er at kandidatene nå selv må melde seg opp til ny eller utsatt eksamen.

Tidligere ble alle med lovlig fravær, stryk eller trekk under eksamen ved siste ordinære eksamen automatisk oppmeldt til ny eller utsatt eksamen (kontinuitetseksamen – også kalt ”konte-eksamen”). Det blir nå opp til hver enkelt student å melde seg opp på nytt.
Oppmelding skjer på StudentWeb og muligheten for å melde seg opp åpnes når sensuren kunngjøres.

Frist for oppmelding er 20. juli for ny eller utsatt eksamen etter vårsemesteret og 20. januar for høstsemesteret.

Oppmelding til ny eller utsatt eksamen, tilhørende ordinære eksamener som foregår utenom eksamensperiodene, gjøres via StudentWeb så snart resultatene er klare, og senest innen tre uker etter at resultatene er offentliggjort.

Les mer om endringene i eksamensforskriften i sakspapirene til styremøtet.

Studentene blir gjort oppmerksomme på endringen i en e-post som sendes ut til alle studenter når eksamensresultatet foreligger, samt på forsiden på student.uis.no.
 


Sist oppdatert av (14.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol