Per Ramvi blir spesialrådgiver


Universitetsdirektør Per Ramvi går over i stilling som spesialrådgiver innen innovasjon og nyskaping fra 1. august 2011. Han vil ha sin arbeidsplass knyttet opp mot innovasjons- og kommersialiseringsmiljøet i Ipark med lokalisering i Prekubator.

Stillingen er derfor knyttet generelt til universitetet med utrednings- og koordineringsoppgaver relatert til ulike fagmiljø og administrative enheter etter avtale med rektor.

Per Ramvi går over i stillingen som spesialrådgiver etter 6 år som universitetsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

Les også:
Styremøtet ved UiS 9. juni 2011
 

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (09.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol