Tre fra UiS hedret for konferansearbeid


Professor Jan Frick, professor Reidar Mykletun og leder av finansieringsutvalget ved UiS og ONS-direktør Kjell Ursin-Smith har fått pris av Region Stavanger for sitt med å trekke flere internasjonale fagkonferanser og kongresser til regionen.

Region Stavanger begrunner tildelingene med at årets ambassadører alle har bidratt til få internasjonale konferanser lagt til Stavangerregionen. Videre framheves deres ønske om videre vekst og aktivitet, med stadig flere fagmøter og kongresser i fremtiden. De vil lobbiere for egen region, samt fungere som sparringspartnere og døråpnere i Region Stavangers kongressatsning.

Prisutdelingen fant sted under Region Stavangers årlige Ambassadørtreff den 7. juni på Arkeologisk museum.

Ambassadørprogram
Regionens innbyggere har internasjonale nettverk i et bredt utvalg av næringer, forskningsmiljø og akademia. Med utgangspunkt i ressursene som dette representerer, skal Region Stavangers Ambassadørprogram bidra til å skape ytterligere aktivitet, verdiskapning og internasjonal synlighet.
 


Sist oppdatert av (09.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Reidar Mykletun, som er professor ved Norsk hotelhøgskole. Foto: Region Stavanger/John Rodger
Reidar Mykletun er professor ved Norsk hotelhøgskole. Foto: Region Stavanger/John Rodger
Bidle av professor Jan Frick ved Handelshøgskolen ved UiS som får overrakt prisen av kommersiell leder Heidi Jeanette Nygård i Region Stavanger.
Professor Jan Frick ved Handelshøgskolen ved UiS får her overrakt prisen av kommersiell leder Heidi Jeanette Nygård i Region Stavanger. Foto: Region Stavanger/John Rodger

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER