Nord-Amerikamidler fra SIU til lærerutdanningen


Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk har fått støtte av SIU til samarbeid med College of Educational Studies, Chapman University, USA. Prosjektleder er professor Stein Erik Ohna ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (IAS).

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) utlyste i januar nye prosjektmidler for samarbeid mellom norske og nordamerikanske utdanningsinstitusjoner. Av tre prosjektsøknader som ble sendt inn fra UiS før fristen 6. april, ble det fagmiljøene ved spesialpedagogikk og idrett ved Institutt for allmennlærerutdannig og spesialpedagogikk som fikk midler i denne runden.

Deltakere fra IAS er professor Stein Erik Ohna, førsteamanuensis Anne Nevøy (spesialpedagogikk) og førsteamanuensis Rune Giske (idrett).

Prosjektet gir mulighet til å realisere mobilitetsplaner for både fagpersoner og studenter ved de to institusjonene. Siden 2009 har fagmiljøet ved IAS hatt en intensjon om samarbeid med Chapman University. Ohna og Nevøy fra IAS besøkte Chapman i 2009, og våren 2010 reiste en masterstudent i spesialpedagogikk fra UiS på et vellykket utvekslingsopphold til lærestedet. Faglig kretser samarbeidet rundt temaet Inclusive Education (Inkluderende undervisning), et svært viktig tema innen lærerutdanning generelt og som forskningsfelt ved UiS.

I 2010 ble en fakultær samarbeidsavtale signert mellom institusjonene med vekt på felles veiledning på doktorgradsnivå, utveksling av studenter og ansatte og fremtidig forskningssamarbeid. College of Educational Studies inkluderer også idrettsfaget, og idrettsseksjonen ved IAS er derfor også med i prosjektet. Idrett ved UiS har lagt om deler av bachelorprogrammet sitt til engelskspråklig undervisning, og kan derfor fra våren 2012 tilby emner i norsk friluftsliv for internasjonale studenter.

Midlene vil bli brukt til å gjennomføre en reise for to fagpersoner fra IAS til Chapman til høsten, og et gjensidig besøk fra Chapman våren 2012. Til våren vil også to amerikanske Chapman-studenter få mobilitetsstipend for utvekslingsopphold ved UiS.


Sist oppdatert av (08.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Prosjektleder Stein Erik Ohna
Prosjektleder Stein Erik Ohna
Nord-Amerikaprogrammet

Kunnskapsdepartementet vedtok strategi for samarbeid med Nord-Amerika i 2008, og i perioden 2008-2011 har SIU forvaltet midler til prosjekt- og partnerskapssamarbeid mellom norske og nordamerikanske institusjoner. Til fristen 6. april i år kom det inn 63 søknader.

SIU Tildeling 2011

SIU om Nord-Amerikaprogrammet