Styrt avvikling for Risavika Gas Centre (RGC)


Styret i Risavika Gas Centre (RGC) har besluttet å avvikle gass-testsenteret i Risavika i Sola kommune.

Etter noen års virksomhet har man ikke oppnådd målsettingen om lønnsom drift av senteret. Dette skyldes manglende marked for storskala testing av miljøvennlig gassteknologi.

Statoil, Norske Shell, Lyse og IRIS eier RGC, som ble opprettet i 2005 og formelt åpnet i 2008. Målet var å etablere et kommersielt storskala test senter for utvikling av mer miljøvennlig bruk av naturgass. Effektive energisystemer, reduserte utslipp av CO2 / NOx og Hydrogen har vært satsingsområder, og to større pilotprosjekter for karbonfangst har vært utført ved senteret.

RGC har til nå ikke klart å finansiere driften av senteret gjennom industrielle tester, noe som i stor grad skyldes minimal nedstrøms bruk av gass i Norge.

Betydelig FoU-marked
- Driften har likevel vist at det er et betydelig forsknings- og utviklingsmarked (FoU) for denne type tester. Iris og Universitetet i Stavanger vil sammen vurdere hvordan forskningsdelen og kompetanseoppbygging relatert til mer miljøvennlig bruk av gass kan fortsette. UiS og IRIS fortsetter sin forskning på gass og vil arbeide for fortsatt tilgang til fasilitetene i Risavika, sier styreleder Anna Aabø i RGC.

RGC har i dag tre ansatte og selskapet leier et større moderne bygg i Risavika.

RGC ble dannet som en konsekvens av nedleggelsen av Shell-raffineriet i Tananger i år 2000, og var en av flere ideer om gjenbruk av det tidligere raffineriområdet som ble realisert.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (01.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol