Nordisk forskerkonferanse - Skriv! Les!


Konferansen Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing arrangeres 30. mai til 1. juni på UiS.

Konferansen Skriv! Les! er et initiativ fra Skrivesenteret og Lesesenteret om å bringe nye innsikter om lesing og skriving til samme torg – samtidig.

Initiativet er en konsekvens av at kravene til skriftlig deltakelse i samfunnet er store og at bruksområdene for skrift – både skriving og lesing – er i stadig endring. Initiativet Skriv! Les! har som ambisjon å møte utfordringen gjennom å skape en større utveksling og gjensidig utfordring mellom fagfeltene skriving og lesing til beste for samfunn, utdanning og arbeidsliv.


Hovedforedrag:

 • Nancy Nelson (University of North Texas, USA) Les mer...

Andre inviterte foredragsholdere:

 • Åsa af Geijerstam (Uppsala Universitetet, Sverige) Les mer...
 • Øistein Anmarkrud (Universitetet i Oslo, Norge) Les mer...

På konferansen vil det bli presentert ny nordisk forskning på lesing og skriving. Programstrukturen tar sikte på å skape møtesteder mellom lese- og skriveforskere. Dag 3 (1. juni) vil Nelson holde en workshop.

Det presenteres forskningsbidrag på områder som:

 • lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter,
 • skriving og lesing i ulike domener,
 • vurdering av lesing og skriving,
 • lesing og skriving på L2,
 • vansker med lesing og skriving
 • skriving og lesing i et livsløpsperspektiv, 
 • samtale om tekst,
 • lesing og skaping av multimodale tekster,
 • klasseromspraksis og undervisning av lesing og skriving osv

 

På konferansen vil det være tre formater av presentasjoner:

 1. Paper-presentasjoner: 20 min presentasjon + 10 min diskusjon
 2. Poster-presentasjoner: en plakat i A1 eller A0-format som i innhold er strukturert på tilsvarende vis som et abstrakt, men som også kan inneholde grafiske elementer. Den som presenterer gir et fokusert sammendrag for interesserte, og svarer på spørsmål. Posterpresentasjonene vil få en tydelig plass i programmet. De som velger dette formatet får anledning til også å presentere disse kort (3 min/ 3-4 lysbilder) i plenum i forkant av postersesjonen.
 3. Symposier: 4-6 presentasjoner innenfor et felles tema med diskusjon og opponenter /kommentatorer til slutt (120 min). Etablerte forskere oppfordres til å ta initiativ til symposier. Det innebærer å sette sammen et sett av presentasjoner omkring et felles tema, ta imot abstrakt fra deltakerne i symposiet og laste disse opp samlet på konferanseserveren.

Presentasjonsspråk er skandinavisk og engelsk.

Det er planlagt en publikasjon i etterkant av konferansen, i form av en fagfellevurdert antologi utgitt på Tapir Akademisk Forlag. Frist for innsending av artikler for vurdering til denne antologien, vil bli satt til 31. august 2011 (se mer informasjon om dette på Skrivesenteret og Lesesenterets nettsider).

 


Sist oppdatert av (30.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo - Skriv! Les! - Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing
Fakta

Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing avholdes ved Universitetet i Stavanger 30. mai – 1. juni 2011.

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Skrivesenteret og Lesesenteret.

Konferansen er åpen for presentasjoner av forskning på lesing og skriving.

Sted
Arne Rettedals hus - Universitetet i Stavanger.

Målgruppe:
Lærerutdannere, forskere.

Program:
Programmet kan lastes ned her (pdf)

Konferanseavgift:
NOK 2 500,-

Abstrakthefte:
Last ned abstrakthefte med praktisk informasjon om konferansen.
Hefte blir trykket, og deles ut på konferansen.

 

Presentasjonsspråk på konferansen er skandinavisk og engelsk.

Last ned folder (Call for paper) som kan skrives ut og distribueres til interesserte.