Valg av medlemmer til instituttstyrer ved TN


Resultatet finner du her:

Instituttstyret IPT

Fra undervisnings- og forskerpersonalet fast ansatte (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Det ble avgitt 15 stemmer av 22 stemmeberettigede, totalt 68,18 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0

Faste medlemmer
1 Reidar Bratvold: 10 stemmer
2 Eirik Kårstad: 8 stemmer

Varamedlem
1 Bernt Sigve Aadnøy: 5 stemmer

Teknisk-administrativt ansatte (1 fast medlem, samt varamedlem):
Det ble avgitt 11 stemmer av 16 stemmeberettigede, totalt 68,75 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0

Faste medlemmer
1 Unni Hakli: 9 stemmer
Varamedlem
2 Ola Ketil Siqveland: 2 stemmer

Fra undervisnings- og forskerpersonalet midlertidig ansatte (1 fast medlem, samt varamedlem):
Ingen nominerte

  
Instituttstyret IMN

Fra undervisnings- og forskerpersonalet fast ansatte (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Det ble avgitt 25 stemmer av 29 stemmeberettigede, totalt 86,21 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0

Faste medlemmer
1 Per Amund Amundsen: 20 stemmer
2 Kåre Bredeli Jørgensen: 15 stemmer
Varamedlemmer
1 Sigrun Reumann: 4 stemmer
2 Lutz Eichacker: 2 stemmer

Fra undervisnings- og forskerpersonalet midlertidig ansatte (1 fast medlem, samt varamedlem):
Det ble avgitt 3 stemmer av 24 stemmeberettigede, totalt 12,50 % oppslutning. Antall blanke stemmer: 1
Faste medlemmer:
1 Marianne Lorentzen: 2 stemmer
Varamedlem:
-

Teknisk-administrativt ansatte(1 fast medlem, samt varamedlem):
Det ble avgitt 9 stemmer av 11 stemmeberettigede, totalt 81,82 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0

Faste medlemmer
1 Liv Margareth Aksland: 5 stemmer
Varamedlem
1 Gunn Solheim: 3 stemmer
2 Kristine Marie Olsen: 1 stemme


 

Instituttstyret IKM

Fra undervisnings- og forskerpersonalet fast ansatte (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Det ble avgitt 10 stemmer av 16 stemmeberettigede, totalt 62,50 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0

Faste medlemmer
1 Arnfinn Nergaard: 6 stemmer
2 Vidar Hansen: 5 stemmer
Varamedlemmer
1 Hirpa Lemu Gelgele: 4 stemmer
2 Tore Markeset: 3 stemmer

Fra undervisnings- og forskerpersonalet midlertidig ansatte (1 fast medlem, samt varamedlem):

Det ble avgitt 4 stemmer av 21 stemmeberettigede, totalt 19,05 oppslutning. Antall blanke stemmer: 0
Faste medlemmer:
1 Lene Eliassen: 4 stemmer

Teknisk-administrativt ansatte(1 fast medlem, samt varamedlem):
Det ble avgitt 4 stemmer av 11 stemmeberettigede, totalt 36,36 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0

Faste medlemmer
1 John Charles Grønli: 4 stemmer
Varamedlem
-


Instituttstyret IDE

Fra undervisnings- og forskerpersonalet fast ansatte (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Det ble avgitt 12 stemmer av 17 stemmeberettigede, totalt 70,59 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0

Faste medlemmer:
1 Morten Tengesdal: 9 stemmer
2 Tom Ryen: 8 stemmer
Varamedlemmer:
1 Terje Kårstad: 6 stemmer

Fra undervisnings- og forskerpersonalet midlertidig ansatte (1 fast medlem, samt varamedlem): Det ble avgitt 6 stemmer av 9 stemmeberettigede, totalt 66,67 % oppslutning. Antall blanke stemmer: 0
Faste medlemmer:
1 Tomasz Wiktor Wlodarczyk: 6 stemmer
Varamedlem:
-

Teknisk-administrativt ansatte(1 fast medlem, samt varamedlem):
Det ble avgitt 6 stemmer av 8 stemmeberettigede, totalt 75,00 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0

Faste medlemmer:
1 Tuan Williams: 3 stemmer
Varamedlem:
1 Patricia Retamal: 1 stemmer*
2 Ståle Freyer: 2 stemmer
* = i henhold til bestemmelsen om kjønnsmessig balanse

 

Instituttstyret IØRP

Fra undervisnings- og forskerpersonalet fast ansatte (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Det ble avgitt 6 stemmer av 12 stemmeberettigede, totalt 50,00 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0

Faste medlemmer:
1 Anders Langeland: 5 stemmer**
2 Kjell Harald Olsen: 5 stemmer**
Varamedlemmer:
1 Eirik Bjorheim Abrahamsen: 1 stemmer

**= etter loddtrekning

Fra undervisnings- og forskerpersonalet midlertidig ansatte (1 fast medlem, samt varamedlem):
Det ble avgitt 3 stemmer av 22 stemmeberettigede, totalt 13,64 % oppslutning. Antall blanke stemmer: 1
Faste medlemmer:
1 Lucas Adam Griffith: 2 stemmer
Varamedlem:
-

Teknisk-administrativt ansatte(1 fast medlem, samt varamedlem):
Det ble avgitt 0 stemmer av 1 stemmeberettigede, totalt 0,00 % oppslutning
Antall blanke stemmer: 0
Faste medlemmer:
-


 


Sist oppdatert av (20.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol