Stipendordning i Eurasia-programmet


SIU inviterer til å søke om å disponere stipendplasser på alle studienivåer for studenter fra Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan, Turkmenistan og Ukraina. Utlysningen inngår i Eurasia-programmet.

Eurasia-programmet er finansiert av Utenriksdepartementet og administrert av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Programmet har som overordnet mål å bidra til fornyelse og økt internasjonalisering av høyere utdanning i samarbeidslandene og gjennom dette bidra til politiske og økonomiske reformer, bærekraftig utvikling av miljøet, hevet utdanningsnivå og økt respekt for menneskerettighetene.

Programmet har to deler; en ordning for prosjektsamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og Eurasia og en stipendordning. Den økonomiske rammen for stipendordningen er inntil NOK 20 millioner fordelt over fire år, med forbehold om godkjenning fra Stortinget.

Mål for stipendordningen:

  • Legge til rette for at studenter fra samarbeidslandene i Eurasia kan gjennomføre deler av et studium eller et helt gradsstudium ved en høyere utdanningsinstitusjon i Norge.
  • Gi studenter fra samarbeidslandene kunnskap om og erfaring fra Norge.
  • Støtte opp om eksisterende avtaler om utdannings- og forskingssamarbeid mellom norske høyere utdanningsinstitusjoner og tilsvarende institusjoner i Eurasia.
  • Stimulere til og utvikle nye samarbeidsavtaler mellom norske universiteter og høgskoler og høyere utdanningsinstitusjoner i Eurasia.
  • Stimulere til mer relasjoner mellom Norge og samarbeidslandene.

Internasjonalt kontor ved UiS kan bistå fagmiljøer som ønsker å sende en søknad om å disponere stipendplasser samt utvikle samarbeidsavtaler med land i Eurasia. Ta kontakt med fakultetskoordinatoren for mer informasjon.

Søknadsfrist: 1. september 2011

Mer informasjon:
www.siu.no/eurasia


Sist oppdatert av (19.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol