Valg av medlemmer til instituttstyrene ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet


Valgresultatet er nå klart. Her er medlemsoversikten.

Valget, som ble gjennomført som elektronisk valg, ble åpnet onsdag 4. mai kl. 08.00 og stengt tirsdag 10. mai kl. 15.00.

I henhold til Universitets- og høgskolelovens § 9-4 nr 8 skal kravene i likestillingslovens §21 om representasjon av begge kjønn være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Etter at opptelling var foretatt, ble varamannsplassene fordelt etter følgende prinsipp ”kvinne følge mann – og omvendt”, jf note 36 til UH lovens §9-4 nr 8.

I henhold til Valgreglement §12 nr 1 ble det ved stemmelikhet foretatt elektronisk loddtrekning.


INSTITUTT FOR SOSIALFAG:

Vitenskapelig ansatte:
• Faste medlemmer:
1. Svein Erik Tuastad
2. Leif Arne Helgesen
3. Ingunn Studsrød
• Varamedlem:
1. Unn Cecilie Omre

Teknisk-administrativt ansatte:
• Fast medlem
1. Eirik Østensjø Tjelle

NORSK HOTELLHØGSKOLE:

Vitenskapelig ansatte:
• Faste medlemmer
1. Harald Sigurd Olsen
2. Ingebjørg Solvig
3. Dag Osmundsen
• Varamedlemmer (i rekkefølge)
1. Torvald Øgaard
2. Einar Marnburg

Teknisk-administrativt ansatte:
• Fast medlem
1. Jeanette Goa
• Varamedlem
1. Tone Olsen

INSTITUTT FOR MEDIE-, KULTUR OG SAMFUNNSFAG:

Vitenskapelig ansatte:

• Faste medlemmer
1. Turid Rødne
2. Sigmund Trageton
3. Oluf Langhelle
• Varamedlemmer (i rekkefølge)
1. Elisabeth Enoksen
2. Cato Wittusen
3. Margareth Pollestad
4. Ole Andreas H. Engen
5. Preben Hempel Lindøe
6. Øystein Hatteland

Teknisk-administrativt ansatte:
• Fast medlem
1. Nina Nesheim Larsen
• Varamedlemmer (i rekkefølge)
1. Stig Helleren
2. Sindre Skjøld

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS:

Vitenskapelig ansatte:
• Faste medlemmer
1. Ola Kvaløy
2. Håvard Hansen
3. Helge Mauland
• Varamedlemmer (i rekkefølge)
1. Kristoffer Wigestrand Eriksen
2. Gorm Kipperberg
3. Tarjei Mandt Larsen

Teknisk-administrativt ansatte:
• Fast medlem
1. Anne-Lin Brobakke
• Varamedlem
1. Cecilie Egenæs Lund

INSTITUTT FOR HELSEFAG:

Vitenskapelig ansatte:

• Faste medlemmer
1. Stin Mæland
2. Kristin Akerjordet
3. Venche Hvidsten
• Varamedlemmer (i rekkefølge)
1. Elin Dysvik
2. Grethe Heidi Bjerga
3. Evy Margrethe Gundersen
4. Ellen Ramvi

Teknisk-administrativt ansatte:
• Fast medlem
1. Sigurd Torgersen

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (19.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol