Valg av medlemmer til institutt-/senterstyrene ved Det humanistiske fakultet


Valgresultatet er nå klart.

Instituttstyret IKS

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 37 stemmer (66,07 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:
Benedikt Jager, 19 stemmer
Geir Skeie, 18 stemmer
Brita Stand Rangnes, 12 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Merja Riitta Stenroos, 11 stemmer*
Alexandre Dessingue, 11 stemmer*
Elisabeth Egeli, 11 stemmer*
Olav Tysdal, 8 stemmer **
Anne Kalvig, 10 stemmer

*= etter loddtrekning
** = i henhold til bestemmelsen om kjønnsmessig balanse

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):

Det ble avgitt 4 stemmer (66,67 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Randi Njå, 3 stemmer

Varamedlem:
Ingun Leidland, 1 stemme

Instituttstyret IFU

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 10 stemmer (43,48 %), herav 2 blanke.
Faste medlemmer:
Monika Anna Röthle, 7 stemmer
Elisabeth Ianke Mørkeseth, 5 stemmer

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (1 midlertidig medlem, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 5 stemmer (33,33 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Tina Dykesteen Nilsen, 3 stemmer

Varamedlem:
Elisabeth Barstad, 2 stemmer

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Det ble avgitt 2 stemmer (66,67 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Viiu Vernik, 2 stemmer

Instituttstyret IAS

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 33 stemmer (67,35 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:

Sindre Mikal Dyrstad, 19 stemmer*
Anne Nevøy, 19 stemmer*
Stein Erik Ohna, 17 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Cato Tveit, 15 stemmer
Geirulf Tronerud, 11 stemmer


*= etter loddtrekning


Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):

Det ble avgitt 7 stemmer (100 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Birgitte Tysdal, 7 stemmer
Varamedlem ble ikke valgt da kandidat, Dagny Carolina Opsal, ikke mottok noen stemmer.

Instituttstyret IMD
Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Det ble avgitt 22 stemmer (36,67 %), herav 0 blanke.
Faste medlemmer:
Lise Karin Øzgen, 18 stemmer*
Tor Yttredal, 18 stemmer*
Jorunn Thortveit, 16 stemmer


*= etter loddtrekning

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):

Det ble avgitt 3 stemmer (100 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Jannicke Fjermestad, 3 stemmer

Senterstyret SAF

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Det ble avgitt 15 stemmer (78,95 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:
Lars Edvin Bru, 13 stemmer
Thormod Idsøe, 10 stemmer
Ingunn Størksen, 6 stemmer**

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Hildegunn Fandrem, 5 stemmer**
Erling Georg Roland, 8 stemmer
** = i henhold til bestemmelsen om kjønnsmessig balanse

Fra stipendiatene som er inne i PhD-program ved senteret (1 medlem, samt varemedlem):
Det ble avgitt 3 stemmer (50 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Grete Sørensen Vaaland, 3 stemmer

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Her foreligger det ingen kandidater. Det ble dermed ikke avholdt valg på denne gruppen.

Senterstyret SLF

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 18 stemmer (60 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:

Anne Håland, 11 stemmer
Trude Hoel, 10 stemmer
Atle Skaftun, 6 stemmer**

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Arne Olav Nygard, 4 stemmer**
Nina Nøttaasen Gabrielsen, 9 stemmer
Anne Elisabeth Dahle, 8 stemmer
Margunn Mossige, 3 stemmer

** = i henhold til bestemmelsen om kjønnsmessig balanse

Fra stipendiatene som er inne i PhD-program ved senteret (1 medlem, samt varemedlem):
Det ble avgitt 3 stemmer (75 %), herav 1 blanke.

Fast medlem:

Gunn Helen Ofstad Oxborough, 2 stemmer
Varamedlem ble ikke valgt da kandidat, Elisabeth Brekke Stangeland, ikke mottok noen stemmer.


Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Det ble avgitt 6 stemmer (100 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Jostein Tollaksen, 5 stemmer

Varamedlem:
Ellen Rafos, 1 stemme

 


 


Sist oppdatert av (13.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no