Valg av medlemmer til institutt-/senterstyrene ved Det humanistiske fakultet


Valgresultatet er nå klart.

Instituttstyret IKS

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 37 stemmer (66,07 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:
Benedikt Jager, 19 stemmer
Geir Skeie, 18 stemmer
Brita Stand Rangnes, 12 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Merja Riitta Stenroos, 11 stemmer*
Alexandre Dessingue, 11 stemmer*
Elisabeth Egeli, 11 stemmer*
Olav Tysdal, 8 stemmer **
Anne Kalvig, 10 stemmer

*= etter loddtrekning
** = i henhold til bestemmelsen om kjønnsmessig balanse

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):

Det ble avgitt 4 stemmer (66,67 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Randi Njå, 3 stemmer

Varamedlem:
Ingun Leidland, 1 stemme

Instituttstyret IFU

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 10 stemmer (43,48 %), herav 2 blanke.
Faste medlemmer:
Monika Anna Röthle, 7 stemmer
Elisabeth Ianke Mørkeseth, 5 stemmer

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (1 midlertidig medlem, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 5 stemmer (33,33 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Tina Dykesteen Nilsen, 3 stemmer

Varamedlem:
Elisabeth Barstad, 2 stemmer

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Det ble avgitt 2 stemmer (66,67 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Viiu Vernik, 2 stemmer

Instituttstyret IAS

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 33 stemmer (67,35 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:

Sindre Mikal Dyrstad, 19 stemmer*
Anne Nevøy, 19 stemmer*
Stein Erik Ohna, 17 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Cato Tveit, 15 stemmer
Geirulf Tronerud, 11 stemmer


*= etter loddtrekning


Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):

Det ble avgitt 7 stemmer (100 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Birgitte Tysdal, 7 stemmer
Varamedlem ble ikke valgt da kandidat, Dagny Carolina Opsal, ikke mottok noen stemmer.

Instituttstyret IMD
Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Det ble avgitt 22 stemmer (36,67 %), herav 0 blanke.
Faste medlemmer:
Lise Karin Øzgen, 18 stemmer*
Tor Yttredal, 18 stemmer*
Jorunn Thortveit, 16 stemmer


*= etter loddtrekning

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):

Det ble avgitt 3 stemmer (100 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Jannicke Fjermestad, 3 stemmer

Senterstyret SAF

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Det ble avgitt 15 stemmer (78,95 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:
Lars Edvin Bru, 13 stemmer
Thormod Idsøe, 10 stemmer
Ingunn Størksen, 6 stemmer**

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Hildegunn Fandrem, 5 stemmer**
Erling Georg Roland, 8 stemmer
** = i henhold til bestemmelsen om kjønnsmessig balanse

Fra stipendiatene som er inne i PhD-program ved senteret (1 medlem, samt varemedlem):
Det ble avgitt 3 stemmer (50 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Grete Sørensen Vaaland, 3 stemmer

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Her foreligger det ingen kandidater. Det ble dermed ikke avholdt valg på denne gruppen.

Senterstyret SLF

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Det ble avgitt 18 stemmer (60 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:

Anne Håland, 11 stemmer
Trude Hoel, 10 stemmer
Atle Skaftun, 6 stemmer**

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Arne Olav Nygard, 4 stemmer**
Nina Nøttaasen Gabrielsen, 9 stemmer
Anne Elisabeth Dahle, 8 stemmer
Margunn Mossige, 3 stemmer

** = i henhold til bestemmelsen om kjønnsmessig balanse

Fra stipendiatene som er inne i PhD-program ved senteret (1 medlem, samt varemedlem):
Det ble avgitt 3 stemmer (75 %), herav 1 blanke.

Fast medlem:

Gunn Helen Ofstad Oxborough, 2 stemmer
Varamedlem ble ikke valgt da kandidat, Elisabeth Brekke Stangeland, ikke mottok noen stemmer.


Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Det ble avgitt 6 stemmer (100 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Jostein Tollaksen, 5 stemmer

Varamedlem:
Ellen Rafos, 1 stemme

 


 


Sist oppdatert av (13.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol