Spørreskjema om Windows 7 for ansatte


IT avdelingen vil i løpet av 2011 innføre Windows 7 som nytt operativsystem for bærbare og stasjonære datamaskiner. I sammenheng med dette må vi verifisere at installert programvare er kompatibel med det nye operativsystemet.

Vi har en god oversikt over programvare som IT-avdelingen forvalter og som er installert på datamaskinene, men installert
programvare betyr ikke at den er i bruk.

Vi er interessert i hvilken programvare som er i aktiv bruk, og i programvare som dere har installert selv.

Vi har laget et enkelt nettbasert spørreskjema som vi vil legge ut til ansatte i uke 19 (9-13.mai)

Spørreskjemaet vil starte automatisk ved pålogging og kan også startes manuelt fra startmenyen->verktøy->registrering av programvare.

Mer informasjon om Windows 7 ved UiS.


Questionnaire about Windows 7 for employees

The IT department will during 2011 implement the new Windows 7 operating system for desktop and laptop computers. In connection with this we must verify that the installed software is compatible with the new operating system.

We have an overview of the software that the IT department manages and what software is installed on your computer, but installed
software does not mean that it is in use.

We are interested in what software is in active use, and software that you install yourself.

We have created a simple online questionnaire that we will make available for employees in week 19 (9-13 May)

The questionnaire will start automatically at logon and can also be started manually from Startmenyen->Verktøy->Registrering av programvare.

More information about Windows 7 at UiS.


Sist oppdatert av Jon Bjelland (06.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol