Informasjonsdag om EUs forskningsprogram (Fp7)


I samarbeid med Forskningsrådet arrangerer UiS den 25. mai en informasjonsdag om EUs forskningsprogram (Fp7). I juli kommer det mange nye utlysninger i FP7.

- Jeg oppfordrer alle forskere ved UiS til å delta på dette møtet. Sommerens utlysning er den største noen gang og gir mange muligheter for forskere ved UiS, sier Kyrre Aas ved EU- fagenheten.

Internasjonalt samarbeid er viktig for norsk forskning, og deltakelse i EUs rammeprogrammer har høy prioritet. Deltakelse gir verdifull kunnskap, forskernettverk og finansiering.

Norske forskere som deltar i EU-forskningen sikrer Norge verdifull tilgang på resultater og kunnskap. Veien frem til forskningsresultatene går gjennom samarbeid på tvers av faglig og nasjonale grenser. Forskere som lykkes med sine EU-søknader fremhever verdien av å være en del av et internasjonalt forskernettverk.

Program (pdf, 79 kb)

For påmelding, vennligst send en e-post til Kyrre Aas.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (23.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol