UiS-studenter flinke til å fullføre


I dag la regjeringen fram sin Tilstandsrapport for høyere utdanning for 2010. Den viser at 83 prosent av UiS-studentene fullfører studiet på normert tid.

Det skriver Rogalands Avis på nettet i dag.

Samlede tall fra universiteter og høyskoler viser at 85 prosent av studiepoengene norske studenter planla å ta i 2010, ble avlagt i form av bestått eksamen. Dette er en økning fra året før, noe Kunnskapsdepartementet sier seg fornøyd med.

På bachelornivå er UiS det beste universitetet i Norge, med en gjennomføringsgrad på hele 91,8 prosent.

På masternivå fullførte 81,6 prosent av UiS-studentene til normert tid, også dette godt over snittet for universitetene.

UiS kommer tilbake med mer informasjon om Tilstandsrapport for høyere utdanning.

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (02.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol