"Sykle til jobben"-aksjonen 2011


Aksjonen i år går fra 2. mai til 31. september. Også i år blir det flotte premier!

Våren er her – og med den ”Sykle til Jobben” – aksjonen. Ved å la bilen stå sparer vi miljøet for forurensning og får bedre helse. Som i fjor har UiS bedriftsidrettslaget valgt å ha en lokal aksjon. Vi deltar altså ikke i den nasjonale aksjonen. UiS-aksjonen går fra 2. mai til 30. september.

For individuelle deltakere premieres det i tre kategorier:
1. Flest antall kilometer
2. Høyest antall aktive dager
3. Loddtrekning mellom alle deltakerne
Premiering for lag:

For å hevde seg i lagkonkurransen må flest mulig av lagets medlemmer være aktive flest mulig dager. I lagkonkurransen vil en ikke ta direkte hensyn til antall kilometer. Det vil i tillegg tas skjønnsmessige betraktninger når vinnerlag kåres. Hvert lag bes derfor om å levere en kortfattet og kreativ begrunnelse av hvorfor de bør vinne!

Hvem kan delta?
Bedriftsidrettslagets mål er at flest mulig skal delta! Aksjonen støttes av personalavdelingens HMS-budsjett for å oppfordre medarbeiderne til fysisk aktivitet.
Alle ansatte som kommer seg til og/eller fra arbeid for egen maskin får være med! "Sykle til Jobben"-aksjonen inkluderer også de som går/jogger/bruker rulleskøyter, skateboard eller sparkesykkel etc til og fra jobb. Også de som bruker ”egen maskin” på deler av veien til/fra arbeid kan være med. Deltakelsen økte sterkt i fjor – fra snaut 60 i 2009 til 82 i 2010! Klarer vi en tilsvarende økning i deltakerantallet i år?

Lyst til å delta som lag? I fjor stile seks lag, blir det flere i år? De som ønsker å stille som lag peker ut en kontaktperson for laget som får ansvaret for å melde inn lagets samlede innsats i registreringsskjemaet

Som syklist er man utsatt i trafikken. Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm og å gjøre seg synlig i trafikken.

Registrering av deltakelse
Vi har laget et eget Excel - skjema for registrering. Du registrerer selv:
• antall aktive dager i perioden (2. mai – 30. september)
• antall kilometer i perioden (2.mai – 30. september)
NB! Kun registreringer på dette skjemaet vil bli tatt med. Dere som deltar i fakultets- eller instituttaksjoner som går over hele året, må være oppmerksomme på dette og registrere på sykkelaksjonens skjema i den tiden sykkelaksjonen varer. Vi har ikke mulighet til å ta det ekstraarbeidet det innebærer dersom dere sender inn feil skjema.
Ansatte som vil delta, må melde seg på til via epost til gunvor.hinna@uis.no

Utfylt skjema sendes på epost til Gry Åse Tjørhom, gry.tjorhom@uis.no innen 7. oktober. 2011.

Medlemskap i UiS BIL
Bedriftsidrettslaget ser gjerne at flere melder seg inn i UiS BIL. For en beskjeden kontingent på kr. 150,- pr. år får du mulighet for rabatt i enkelte sportsbutikker. Se intranettsiden under ”personalavdelingen” og ”velferdstilbud”.

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du kontakte Åse Helene Bakkevig Dagsland, aase-helene.b.dagsland@uis.no (leder i BIL) (telefon 33744).

Sett i gang – bli med!
 


Sist oppdatert av (29.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol