Siste rapport fra Jåsund i år


Ja, da var utgravningene avsluttet for denne gangen. Vi har holdt på i 16 uker på Jåsund og det har gått over all forventning. Alt i alt har vi i sesongen 2010 funnet spor etter 8000 år med bosetning på Jåsund!

På hovedfeltet har vi nå rundt regnet 25 000 funn, med stort og smått, som viser at det har vært flere faser med bosetning på strandvollen i perioden 7000-1500 f-Kr. Les tidligere rapporter fra Jåsund.

 

 

 

 

 


Utsikt mot Jåsund fra Hafrsfjordbrua. Steinalderfeltet bak jordhaugene til venstre i bildet, feltet med hustuften til høyre ved høyballene. Foto: Hilde Fyllingen.

På nabojordet ble det åpnet opp et mindre areal hvor det ble funnet tykke dyrkningslag, kokegroper og stolpehull samt funn som strekker seg fra eldre steinalder til eldre jernalder. Nabojordet ble, som tidligere nevnt, undersøkt med tanke på observasjoner som ble gjort i 1901.

Det var spennende å se at der fremdeler var rester etter en av de tre hustuftene/gravene som Helliesen beskrev i 1901. Rent faglig er dette av stor betydning da det viser seg at ”fjernede kulturminner” ikke nødvendigvis er ødelagt av moderne dyrkning og at registreringer foretatt for over 100 år siden fremdeles holder stikk.

 

 

 

 

 


Rester etter hustuft fra jernalderen. Registrert av Helliesen i 1901. Foto Hilde Fyllingen

Prosjektleder vil takke for en kjempefin sesong! Tusen takk til Astrid, Nora, Oliver, Andre og ikke minst feltleder Krister.

Godt jobbet, folkens!

Hilde Fyllingen, prosjektansvarlig


Sist oppdatert av (19.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no