Foredrag om forståelse av fattigdom


Dr.theol. Jørn Varhaug (UiS) holder foredrag onsdag 27. april kl. 18.00 på Arkeologisk museum i Stavanger i kafeen. Foredraget har tittelen "Sosiale og kultiske grunner til israelittenes særegne forståelse av fattigdom".

"De hjelpeløse skal spise seg mette, de som søker Herren, skal prise ham", heter det i Salme 22:27. Ifølge enkelte tekstsjikt i Det gamle testamente synes det å være from å forutsette at man også er fattig. Forståelse av fattigdom er i stor grad kulturelt betinget, og forskjellig fra et samfunn til et annet.

Jørn Varhaug utforsker dette i sin avhandling "Reapplication of Cultic Language in Psalms 22, 23, and 24". Han vil i foredraget 27. april presentere det han kom frem til.

 


Sist oppdatert av (28.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol