Valg av medlemmer til museumsstyre og fakultetsstyrer


Valgresultatet er nå klart.

Museumsstyret:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet

Det ble avgitt 12 stemmer (70,59 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:
Helge Sørheim, 8 stemmer *
Marianne Nitter, 8 stemmer
Paula Utigard Sandvik, 7 stemmer
Anne Kari Skår, 6 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Lisbeth Prøsch-Danielsen, 5 stemmer *
2. Gitte Kjeldsen, 5 stemmer
3. Christin Jensen, 3 stemmer
4. Åsa Dahlin Hauken, 2 stemmer

* = etter loddtrekning

 

Fra teknisk-administrativt personale

 

Det ble avgitt 13 stemmer (27,66 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:
Anne Ytterdal, 11 stemmer
Kristine Orestad Sørgaard, 5 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Aud-Rigmor Eltervåg, 4 stemmer
2. Ellen Tjørnhom Bøe, 3 stemmer

 

Fakultetsstyret HF:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet

Det ble avgitt 121 stemmer (44,32 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:
Egil Gabrielsen, 55 stemmer
Aud Bergraf Sæbø, 40 stemmer
Torill Vist, 37 stemmer
Rune Giske, 36 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Edvin Bru, 29 stemmer
2. Jorunn Thortveit, 21 stemmer **
3. David Wagner, 25 stemmer *
4. Dag Jostein Nordaker, 25 stemmer
5. Jon Skarpeid, 22 stemmer
6. Ketil Knutsen, 20 stemmer
7. Nils Rune Langeland, 14 stemmer
8. Bjørn Olav Roaldseth, 11 stemmer

** = i henhold bestemmelsen om kjønnsmessig balanse

* = etter loddtrekning

Fra teknisk-administrativt personale

Det ble avgitt 29 stemmer (65,91 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Gro Njærheim, 20 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Ingun Leidland, 5 stemmer
2. Brit-Helen Rusdal-Hamre, 4 stemmer

Fakultetsstyret SV:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet

Det ble avgitt 102 stemmer (40,96 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:
Benn Folkvord, 46 stemmer
Turid Rødne, 44 stemmer
Brynjar Foss, 34 stemmer *
Marit Alstveit, 27 stemmer **

Varamedlem:
1. Reidar Østerhaug, 34 stemmer

* = etter loddtrekning

** = i henhold bestemmelsen om kjønnsmessig balanse

Fra teknisk-administrativt personale

Det ble avgitt 21 stemmer (48,84 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Stig Helleren, 8 stemmer *

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Merete Jonvik, 8 stemmer
2. Joan S. Rongen, 5 stemmer

* = etter loddtrekning

Fakultetsstyret TN:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte

Det ble avgitt 51 stemmer (52,58 %), herav 0 blanke.

Faste medlemmer:
Bjørn Auestad, 38 stemmer
Arne Rettedal, 24 stemmer
Rune Wiggo Time, 22 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Bernt Sigve Aadnøy, 21 stemmer
2. Peter Ruoff, 11 stemmer


Fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig ansatte

Det ble avgitt 10 stemmer (8,77 %), herav 1 blank stemme.

Fast medlem:
Clemens Furnes, 5 stemmer

Varamedlem:
1. Ingunn Westvik Jolma, 4 stemmer

Fra teknisk-administrativt personale:

Det ble avgitt 28 stemmer (43,75 %), herav 0 blanke.

Fast medlem:
Per Jotun, 10 stemmer

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Marit Håvardsholm, 8 stemmer
2. Ola Ketil Siqveland, 6 stemmer
3. Ståle Freyer, 4 stemmer
 


Sist oppdatert av (15.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol