Tildeling av kvalifiseringsstipend 2011


Tildelingene av kvalifiseringsstipendet 2011 gikk til Kristin Helen Roll, Torill Vist, Hildegunn Sagvaag og Lisbeth Prøsch-Danielsen som hver får 150 000 kroner.

Universitetet i Stavanger har satt av midler til kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuenser som ønsker å kvalifisere seg til professor.

Utlysningen av kvalifiseringsstipendet har blitt godt mottatt. Til sammen kom det inn 10 søkere fra alle fakultetene samt Arkeologisk Museum. I prosessen ble fakultetene og AM bedt om rangere kandidater dersom det var flere søkere fra samme enhet. Beslutningen for tildelingen er gjort av rektor og universitetsdirektør.

De som mottar stipendet er Kristin Helen Roll ved IØRP ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet, Torill Vist ved IFU ved Det humanistiske fakultet, Hildegunn Sagvaag ved IFH ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Lisbeth Prøsch-Danielsen ved Arkeologisk museum. Alle fire får 150.000 kroner hver.  

Gjennom kvalifiseringsstipendet skal kvinnelige førsteamanuenser som ønsker å kvalifisere seg til professor få mer tid til forskning. Stipendiet skal brukes til frikjøp fra undervisning og administrative plikter slik at det blir anledning til en ekstra innsats på områder som er viktig i kvalifiseringsarbeidet. I vurderingen av søkerne er det blitt lagt vekt på fakultetets egne prioriteringer og hvor lang tid man antar at søkerne trenger før de har oppnådd professorkompetanse. 

Les mer om stipendet.  


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (13.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol