Fokus på særlig begavede barn i Skoleklar


Den 6. og 7. april hadde Senter for atferdsforskning (SAF) og Skoleklar-prosjektet besøk av Dr. Sylvia Rimm. Rimm er mest kjent for sine TV og radio opptredener og sine mange bøker om særlig begavede barn.

Blant annet var hun et fast innslag på The NBC Today Show gjennom 9 år. Her underviste hun rundt 10 millioner amerikanere om blant annet barneoppdragelse, sosiale og emosjonelle vansker, hvordan oppnå akademisk suksess hos barn og om barn med særlig gode evner.

I forbindelse med sitt besøk holdt Rimm et åpent foredrag om særlig begavede barn på UiS. Temaet vakte interesse både blant ansatte, foreldre og lærere. Rimm fortalte om evner og muligheter blant disse barna, men også om utfordringer de kan møte i sin hverdag i barnehage og skole. Hun oppfordret til slutt det norske utdanningssystemet om å ta vare på den viktige ressursen disse barna utgjør i samfunnet vårt.

Barn med særlig gode evner er et deltema i Skoleklar prosjektet, og Ella Cosmovici Idsøe ved Senter for atferdsforskning leder denne delen av prosjektet.
 


Sist oppdatert av (07.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol