Statsviter Claudia Lenz presenterer boka "Fortiden i nåtiden"


2. verdenskrig er en av de vanskeligste og mest interessante emnene i moderne historie. Hvordan skal vi nå - 70 år etter - forstå og formidle krigshistorien og dens ettertid? "Fortiden i nåtiden" diskuterer og gir gode svar. IKS og Programområdet for minnestudier får besøk av statsviter Claudia Lenz, som sammen med Trond Risto Nilssen har skrevet boken "Fortiden i nåtiden". Fredag 8. april fra 13-15 på HG-O-101 skal hun presentere boken sin. Alle er hjertelig velkomne!

Forfatterne av "Fortiden i nåtiden" har to hovedmål med denne boken: 1) Å presentere et teoretisk oppdatert grunnlag for å forstå hvordan kunnskap blir til i et samspill mellom fortid og nåtid og 2) å gi konkrete forslag til hvordan god formidlingspraksis kan skje både i skolen og på andre arenaer.

Forfatterne tar for seg ulike kilder til krigshistorie - tidsvitner, bilder, film, levninger fra konsentrasjonsleirer, minnesteder, slagmarker og lærebøker - og diskuterer kritisk hva slike kilder kan fortelle oss om fortiden - og hvordan de kan brukes i undervisning.

Et sentralt tema er også hvordan krigshistorien kan gjøres viktig i dagens flerkulturelle samfunn: Et underliggende premiss i samtalene om 2. verdenskrig er gjerne at vi skal lære av fortiden. Kan vi egentlig det? Hva kan vi i så fall lære - og hvordan?

Claudia Lenz (født 1968) er forskningskoordinator ved Det europeiske Wergeland-senteret i Oslo.


Sist oppdatert av (07.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol