Utdeling av premier etter bibliotekets brukerundersøkelse


I går fikk tre heldige vinnere som hadde svart på bibliotekets brukerundersøkelse sine velfortjente premier.

Universitetsbiblioteket gjennomførte sin brukerundersøkelse i tidsrommet 21. februar til 6. mars i år. Vi fikk rett i underkant av 2100 besvarelser, fra studenter, stipendiater og ansatte. Av disse var det i overkant av 1800 som var interessert i å bli med i trekningen av tre fine premier. Trekningen ble foretatt ved hjelp av nettstedet random.org, og i går var det tid for å dele ut premier til tre heldige vinnere.

De tre som vant:

  • Liwen Huang (Institutt for musikk og dans, Bjergsted)
  • Ruth Jorunn  E. Voll (Institutt for førskolelærerutdanning)
  • Elisabeth Wik Søderlund (Årsstudium i engelsk)

Huang vant en iPod Touch 32 GB, mens de to andre vant hver sin iPod Nano. Alle premiene er levert i samarbeid med Tell.

          

Premiene ble overrakt ved en enkel markering i biblioteket på Ullandhaug. På bildet over mottar Elisabeth Wik Søderlund sin premie av bibliotekdirektør Espen Skjoldal. Han holdt også en kort tale, der han takket både vinnerne og alle andre som har besvart undersøkelsen for svært verdifulle tilbakemeldinger. Vi skal ta dem med oss og bruke dem for å kunne tilby et stadig bedre tilbud til studenter og ansatte ved UiS. Avdelingsbibliotekar Mona Henriksen understreket dette. Hun fortalte at vi har fått mange gode tilbakemeldinger i undersøkelsen, men også en del konstruktiv kritikk som vi skal ta med oss videre i strategiarbeidet vårt. Brukerne er godt fornøyd med den personlige servicen de får på biblioteket, men ønsker seg et større utvalg av elektroniske og trykte informasjonsressurser.

Universitetsbiblioteket ønsker med dette å rette en stor takk til alle som har besvart brukerundersøkelsen vår. Besvarelsene deres er svært verdifulle for oss når vi planlegger vårt videre arbeid. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om resultatene fra undersøkelsen.
 


Sist oppdatert av John David Didriksen (06.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol