SV-bygg opp i styret


Universitetsdirektøren går inn for å bygge et nytt SV-bygg og dropper planene om å leie OD-bygget. Denne saken skal behandles på torsdagens styremøte på UiS.

På sakskartet for åpne saker står også Etablering av Ph.d. i samfunnsvitenskap, Rapport 2010 og planer 2011, Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2011-2014 og Orientering om premiering av formidling ved UiS.

I tillegg skal flere årsrapporter for 2010 behandles. Det gjelder årsrapporter for Forskningssentre ved UiS, Programområder for forskning, Forskningsetisk utvalg og HMS-rapport. På styrekartet står også godkjenning av utlysningstekst for flere åremålsstillinger som instituttleder/senterleder ved henholdsvis instituttene for musikk og dans, helsefag, medie-, kultur- og samfunnsfag og data- og elektronikk, samt Senter for atferdsforskning. Dessuten fremlegges sak om Styrets møteplan for høsten 2011 og våren 2012 i tillegg til fullmakts- og orienteringssaker.

Følgende skal tildeles graden philosophiae doctor: Jorunn Elise Tharaldsen, Marianne Storm, John Fabriius Zuta og Kjetil Thorsen.

Disse sakene skal behandles i lukket møte: Lønnsforhandlinger for avtroppende rektor og prorektor, Ansettelser i vikariat som dekan på SV-fakultetet og i åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøyskolen ved UiS og Vurdering av prosessuelle forhold knyttet til ansettelsessaker.

Her er sakskart og sakspapirer til styremøtet
 


Sist oppdatert av (04.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no