Milepæl for UiS Brage: Vi har passert 500 innførsler!


Universitetets åpne arkiv UiS Brage passerte nylig 500 innførsler, og det er i stadig vekst.

UiS Brage er universitetets åpne digitale arkiv for vitenskapelige publikasjoner. Det inneholder fri tilgang til artikler, bøker, avhandlinger og masteroppgaver skrevet av ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger. Målet for UiS Brage er at mest mulig av den gode forskningen som gjøres ved UiS skal få mer oppmerksomhet og komme offentligheten til gode.

UiS Brage har akkurat passert 500 innførsler, noe som er en liten milepæl. Fortsatt er det hovedsakelig masteroppgaver i basen, men den inneholder nå også nesten 50 vitenskapelige artikler skrevet av ansatte ved UiS, og 11 doktorgradsavhandlinger. Det er et mål for oss å få inn mer av denne typen publikasjoner i basen. For å få til dette trenger vi hjelp av de vitenskapelig ansatte ved UiS. Dersom du har publisert noe vitenskapelig i løpet av de siste par år vil vi sette stor pris på om du tar kontakt med oss, slik at vi kan se på muligheten for publisering i det åpne arkivet.

Når et vitenskapelig arbeid publiseres i UiS Brage blir det tilgjengelig for et mye større publikum enn i en lukket betalingsdatabase, noe som kan føre til at det får større påvirkningskraft (impact factor) innenfor sitt fagfelt. UiS Brage er en del av det som kalles for Open Access. Å publisere på denne måten kan føre til flere lesere og mer sitering av en artikkel. Du kan lese mer om dette på bibliotekets side om Open Access.

Bibliotekets ansvarlige for UiS Brage er Claire Landron. Hun kan nås på tlf. 51831156, og e-post claire.landron@uis.no


Sist oppdatert av John David Didriksen (29.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol