God oppslutning om medarbeiderundersøkelsen


Hele 77 prosent av de ansatte ved UiS svarte på medarbeiderundersøkelsen innen fristen torsdag 23. mars. – Tusen takk til alle som har deltatt i arbeidet med å skape et enda bedre arbeidsmiljø, sier en glad rektor Aslaug Mikkelsen.

Foruten de mange som har deltatt, vil rektor rose lederne ved fakulteter, institutter og enheter som har gjort en stor innsats i å oppnå en høyest mulig svarprosent.

- Mange ledere har gjort en kjempeinnsats og gått fra dør til dør og oppfordret alle til å bidra i arbeidet, sier Mikkelsen.

Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid i Personalavdelingen er også glad for den høye svarprosenten. Men hun understreker at selve undersøkelsen bare er første trinn i en omfattende prosess.

- Nå begynner det viktige arbeidet med å gjennomgå materialet og omforme resultatene til tiltak i organisasjonen. Med en såpass høy svarprosent har vi et solid grunnlag for den videre gangen i prosessen, sier Bjaalid.

Svarprosent ved fakulteter og enheter:
Det humanistiske fakultet: 76 prosent
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 72,18 prosent
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet: 72,77 prosent
Arkeologisk museum: 85 prosent
Stabsavdelinger: 91 prosent
FReS: 84 prosent
Universitetsbiblioteket: 84 prosent
UiS Pluss: 87 prosent
NetOp: 100 prosent

 


Sist oppdatert av (24.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol