Ekstraordinært møte i Styret for Universitetet i Stavanger 30. mars 2011


Det holdes ekstraordinært møte i styret for UiS onsdag 30. mars kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksliste og vedlegg til styremøtet 30. mars 2011 (pdf - 1 mb)

Saksliste:
US 31/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
US 32/11 Særprotokoll fra styremøte 15. februar – unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
US 33/11 Ansettelse i åremålsstilling som universitetsdirektør – unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
US 34/11 Orienteringssak - lekkasjer av fortrolige dokumenter til media
Eventuelt
 


Sist oppdatert av (24.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no