Studentaktiviserende undervisning


I forum for varierte undervisnings- og læringsformer ved UiS onsdag 13. april vil Anna Songe-Møller presentere ulike former for undervisning som får studentene mer aktive.

- Jeg vil presentere metoder som kan brukes for å få studentene aktivt med i undervisningen og vise konkrete eksempler på ulike studentaktive læringsmåter, forteller Songe-Møller.

Passer til alle fag
- Dette er metoder som passer inn i alle fag og som er anvendbare på alle fagområder, sier Songe-Møller, som er knyttet til dramamiljøet ved institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved UiS.

Opplegget til Songe-Møller, med enkle metoder som egner seg i forelesningssalen, er tenkt som en begynnelse. Til høsten vil forumet komme tilbake med en oppfølging av metodebruken.

- Det handler også om hvordan vi gir svar på de spørsmålene studentene selv velger å stille og hvordan vi gir svar på de spørsmål studentene aldri stiller, sier Songe-Møller.

Metodene som blir presentert i forumet har Songe-Møller tidligere prøvd ut i små og store grupper innenfor ulike fagområder både på UiS og på Handelshøgskolen BI.

Åpent for alle
Samlingen i Forum for varierte undervisnings- og læringsformer ved UiS finner sted onsdag 13. april fra klokken 14 til 15.30 i rom 017 i Kjell Arholms hus.

Forumet er åpent for alle som er opptatt av undervisning og læring. Hovedfokus for forumet er pedagogisk bruk av IKT.

Tema for neste samling blir planlagt med bakgrunn i deltakernes ønsker, men tidspunkt for neste samling er allerede bestemt. Sett av onsdag 11. mai fra klokken 14 til 15.30 allerede nå!

Les mer om UNIPED - Prosjekt for universitetspedagogikk
 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (24.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Studenter på forelesning
VIL HA STUDENTENE AKTIVE: I forum for varierte undervisnings- og læringsformer ved UiS onsdag 13. april vil Anna Songe-Møller presentere undervisningsformer som kan bidra til større aktivitet i undervisningen.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER