Forskningens fritenkere


Vitenskapen er avhengig av at noen har evner og mot til å tenke nytt. De som gjør det, opplever motstand. 22. mars holder dekan Per Arne Bjørkum og UiB-professor Jan S. Vaagen foredrag med tittelen ”Forskningens fritenkere” i Bergen.

Oppfinnelsen av den vitenskapelige metode på 1600-tallet er kanskje den største hendelsen i naturvitenskapens historie. Den vitenskapelige metode ble oppfunnet bare én gang, i én kultur – den vestlige. Diskusjoner mellom ulike paradigmer har karakter av å være lite fruktbare. Dette fordi premissene for forståelsen av verden er så forskjellige.

Dekan og professor Per Arne Bjørkum hevder at de fleste forskere foretrekker nyheter som bekrefter det de allerede vet, og at det er en myte at kirken har vært en motstander av vitenskapen. Det er ikke kirken, men andre forskere som har vært de største kritikerne av ny kunnskap, mener Bjørkum. Særlig kjent er han for sin bok Annerledestenkerne hvor han viser at sentrale fremskritt innen vitenskapene kommer fra de som våger å tenke radikalt annerledes. Sammen med professor Jan S. Vaagen skal han snakke om nytenkning, logikk og Gud på Studentersamfunner i Bergen.
 


Sist oppdatert av (21.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nikolaus Copernicus
Annerledestenker Nikolaus Copernicus var den første som ga en klar og systematisk framstilling av argumentene for et verdensbilde hvor solen står i sentrum og planetene beveger seg rundt. Det står i motsetning til et verdensbilde hvor jorda står i sentrum.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER