Skam og stolthet: kolonial fortid på utstilling


Professor i kunsthistorie Sigrid Lien, Universitetet i Bergen, holder foredrag onsdag 23. mars 2011 kl. 18.00 på Arkeologisk museum, kafeen.

I foredraget vil Sigrid Lien ta opp hvordan kolonialt relatert visuell kultur har manifestert seg i lokale museer og familiearkiver. Lien er leder for den norske delen av det europeiske forskningsprosjektet PhotoClec som retter seg mot å undersøke hvordan museer reflekterer og responderer på den koloniale erfaring og den visuelle arven etter denne.

PhotoClec vil spesifikt fokusere på museenes forsøk på å fortolke koloniale fotosamlinger med henblikk på vår tids postkoloniale europeiske samfunn. Det vil rette oppmerksomheten mot disse strategier i lys av spørsmålet om hvordan de ulike historiske koloniale erfaringer former det visuelle arkivet og de postkoloniale responser på dette. I lys av dette skal undersøkelsen også rette blikket mot hvordan fotografier anvendes for å konstruere bestemte historiske narrativer, mens andre holdes tilbake.

I den større historien om europeisk kolonialisme blir riktignok Norge ofte betraktet som et unntak - et lite og uskyldig land som selv
var offer for flere hundre år med dansk og svensk kolonialisering. Men nyere forskning har vist et annet bilde. Det er for eksempel dokumentert at nordmenn både var store landeiere på det afrikanske kontinent og mektige arbeidsgivere i flere områder som var kontrollert av større europeiske kolonialmakter. I siste del av 1800-tallet spilte norsk shipping en viktig del av den ekspansive globale handelen. Og mulighetene for å reise vidt og bredt over verdenshavene gjorde det dessuten det mulig for nordmenn å ta del i kolonialt relaterte aktiviteter som handelsfolk, misjonærer og oppdagelsesreisende.

Men nordmenn var også direkte involvert i aktiviteter i kolonial stil, og Norge ble heller ikke uberørt av de kulturelle strømningene som
fulgte med den koloniale æra. I et slikt perspektiv finner vi også på norske museer spor etter den koloniale arven.
 


Sist oppdatert av (21.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol