Rektor lover organisatoriske tiltak etter medarbeiderundersøkelsen


Rektor Aslaug Mikkelsen ved UiS oppfordrer alle ansatte til å delta i medarbeiderundersøkelsen 2011 innen den avsluttes onsdag 23. mars.

For å få et best mulig utgangspunkt for å arbeide videre med å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet ved UiS, er det viktig at alle svarer.

Spørreskjemaet er basert på det fremste innen forskning på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og består av det som kalles validerte instrumenter.

- Når man kjører en slik medarbeiderundersøkelse i UH-sektoren vil det alltid være noen som har metodologiske innvendinger, og det er viktig at vi diskuterer disse. Samtidig håper jeg at alle vil delta i undersøkelsen, og på den måten bidra positivt til utvikling, sier Mikkelsen

Relevante tema
Undersøkelsen tar opp mange tema som ifølge forskning er svært relevante for å ha et godt arbeidsmiljø. For eksempel er mulighet for faglig utvikling, relevante arbeidsoppgave, opplevd kontroll over arbeidstid og oppgaver, samt sosial støtte viktige faktorer som påvirker trivselen på et arbeidssted.

- Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil denne gang brukes som utgangspunkt for praktisk lederutvikling med alle våre ledere. Derfor er vi helt avhengige av de ansattes bidrag for at vi skal kunne tolke situasjonen mest mulig korrekt og sette inn tiltak der det er behov eller ønske om det, understreker hun.

Organisatoriske tiltak
Aslaug Mikkelsen forklarer at det er strukturelle og organisatoriske tiltak som bør iverksettes etter en slik undersøkelse.

- En arbeidsmiljøundersøkelse er også en utmerket måte å bli bevisst på hva som er positivt i en organisasjon, og tenke hvordan man skal videreutvikle og bevare dette. De fleste ansatte på UiS har tross alt en jobb som de selv synes er både viktig og spennende. De kunne ikke tenkt seg å jobbe noe annet sted, sier rektor.

- Ingen tom form
Mikkelsen presiserer at det er svært viktig at de ansatte ikke opplever arbeidsmiljøundersøkelsen som en tom form, men at de ser at alle ledere ved UiS ønsker å bruke resultatene til videre organisasjonsutvikling.

- Den største utfordringen er hvis vi best mulig kunne omforme resultatene fra en arbeidsmiljøundersøkelse til konkret handling og tiltak som har en positiv effekt på opplevde utfordringer. Da må vi ta hensyn til lokale og spesifikke forhold. I den sammenheng ber vi de ansatte bidra med sine vurderinger, slik at resultatene vi jobber etter er både reliable og valide, sier hun.

Les mer om medarbeiderundersøkelsen

 


Sist oppdatert av (21.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol