Minnestund for Wencke E. Aamodt Lind


Institutt for sosialfag vil holde en minnestund for universitetslektor Wencke Elisabeth Aamodt Lind som døde søndag 20. mars, da hun var på reise i Brasil. Minnestunden finner sted i Kjell Arholms Hus tirsdag 29. mars, i første etasje, rom 037, kl 12:00. Kollegaenes minneord kan du lese her.

Vår gode kollega universitetslektor Wencke Elisabeth Aamodt Lind, døde uventet og brått, søndag 20.mars på reise i Brasil. Hun ble 61 år.

Wencke har gjennom mange år vært tilsatt ved Universitetet i Stavanger, ved institutt for sosialfag, hvor hun også i en periode var instituttleder. Både for kolleger og studenter var Wencke en enestående person og en ildsjel. Hun var levende engasjert og fargerik som medmenneske, kollega, fagperson og akademiker. Hun var underviser med faglig tyngde og nære relasjoner til sine studenter. Hun satte store faglige krav til seg selv og hadde ambisjoner på studentenes vegne.

Hennes internasjonale engasjement var i særklasse. Wencke hadde et globalt perspektiv på sitt fagområde sosialt arbeid. Hun deltok i oppbygging av sosialarbeiderutdanning i Irak og var aktiv i hjelpearbeider i områder i Pakistan, Bangladesh, Zimbabwe og Palestina gjennom en årrekke. Hun var en sann internasjonalist forankret i et humanistisk verdigrunnlag.

Med en levende interesse og glød la hun også ned et stort arbeid i nasjonale prosjekter knyttet til sosialt arbeid i eldreomsorgen, eldre innvandrere, ivaretaking av minoritetsspråklige studenter i utdanningen og i Senteret mot seksuelle overgrep i Rogaland.

Wencke var utdannet som sosionom ved Sosialskolen i Stavanger (1976-1979) og hadde første del av sin yrkeskarriere i sosialt arbeid knyttet til arbeid i fengsel og sosialkontor. Videre arbeidet hun med aksjonsprosjekter med enslige forsørgere og kvinner med prostitusjonserfaringer. Hun tok sin cand.polit grad i sosialt arbeid ved NTNU i 1998.

I de senere år har hun publisert fra sine mange prosjekter og mottok i 2010 Læringsmiljøprisen ved UiS for sitt initiativ til og arbeid med prosjektet ”Det lille ekstra” for minoritetsspråklige studenter ved UiS.

Wencke sin dør sto alltid åpen for den som ønsket faglige engasjerte diskusjoner eller råd, hjelp i en krisesituasjon eller noen å dele tid eller tanker med. Vi savner henne inderlig og dypt.

Fra kollegene på Institutt for sosialfag

Informasjon om bisettelse vil komme senere.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (25.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol