Lær mer om E-læringskurs


I forum for varierte undervisnings- og læringsformer har Universitetsbiblioteket presentert sitt nye e-læringskurs og muligheter det gir i undervisningen. Fikk du ikke med deg samlingen, kan du lære mer her.

- Biblioteket har til nå produsert to interaktive kurs. Det ene er for sykepleiefaget og det andre er for humanistiske fag, men begge har elementer som i høyeste grad er nyttige for alle studenter, forteller John David Didriksen, som presenterte det nye interaktive verktøyet sammen med Anne Beth Våga på forrige samling i forumet.

- I disse to kursene lærer du mye som vil være nyttig når du skal søke etter informasjon i studier og arbeid, gjennom tekst, oppgaver og filmsnutter, sier han.

Begge kursene er produsert av Universitetsbiblioteket, i godt samarbeid med NettOp.

Her kan du prøve kursene:

Kildebruk og litteratursøk
Dette kurset tar for seg kildebruk og kildekritikk, bruk av Bibsys Ask og søking etter artikler. Det sier også litt om hvordan du kan planlegge oppgaveskrivingen din og lage en god problemstilling. Kurset er spesielt rettet inn mot studenter innen humanistiske fag, men de fleste delene er like nyttige for andre studenter.

Nettkurset er interaktivt og praktisk, med mange eksempler og oppgavetyper som konkretiserer problemstillinger omkring effektiv søking etter litteratur og teknisk og etisk korrekt bruk av kilder.

Vitenskapelige artikler i sykepleiefaget
I dette kurset lærer du hvordan du kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et informasjonssøk for å finne vitenskapelige artikler innenfor sykepleie. Målgruppen for kurset er sykepleiestudenter på bachelornivå, men kurset er som sagt også nyttig for andre studenter. Kurset kan brukes som støtte i undervisning om vitenskapelige artikler i sykepleiefaget, og i bibliotekets kurs i informasjonssøking for studentene.

Samskriving
Karsten Tillerli, som er ansvarlig for utvikling av nettbasert sykepleie ved UiS, presenterte dessuten ulike dataverktøy knyttet til samskriving på forrige samling i forumet.

- Samskrivingsverktøy har tradisjonelt blitt sett på som et verktøy for å skrive på felles dokument, synkront eller asynkront, der forfatterne ikke sitter i samme rom. Etter hvert har samskrivingsverktøy fått økt utbredelse i andre sammenhenger, sier Tillerli.

Her er verktøyene han presenterte:
Google Docs
Acrobat.com
Etherpad

Her er eksemplene:
Delogbruk 
Svend Andreas Horgen’s blog

Les også: Interaktive læremidler i undervisningen


Sist oppdatert av Silje Stangeland (18.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no