Kandidater til museumsstyret og fakultetsstyrer


Listen over nominerte kandidater er nå klar.

Antall medlemmer som skal velges står i parentes.

Museumsstyret:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (4 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Åsa Dahlin Hauken
Christin Jensen
Gitte Kjeldsen
Marianne Nitter
Lisbeth Prøsch-Danielsen
Paula Utigard Sandvik
Anne Kari Skår
Helge Sørheim

Fra teknisk-administrativt personale (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Ellen Tjørnhom Bøe
Aud-Rigmor Eltervåg
Kristine Orestad Sørgaard
Anne Ytterdal

Fakultetsstyret HF:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (4 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Edvin Bru
Egil Gabrielsen
Rune Giske
Ketil Knutsen
Nils Rune Langeland
Dag Jostein Nordaker
Bjørn Olav Roaldseth
Jon Skarpeid
Aud Bergraf Sæbø
Jorunn Thortveit
Torill Vist
David Wagner

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varamedlemmer) :
Ingun Leidland
Gro Njærheim
Brit-Helen Rusdal-Hamre

Fakultetsstyret SV:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (4 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Marit Alstveit
Benn Folkvord
Brynjar Foss
Turid Rødne
Reidar Østerhaug

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varamedlemmer):
Stig Helleren
Merete Jonvik
Joan S. Rongen

Fakultetsstyret TN:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte (3 medlemmer, samt varamedlemmer):
Bjørn Auestad
Arne Rettedal
Peter Ruoff
Rune Wiggo Time
Bernt Sigve Aadnøy

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig ansatte (1 medlem, samt varamedlemmer):
Clemens Furnes
Ingunn Westvik Jolma

Fra teknisk-administrativt personale (1 medlem, samt varamedlemmer):
Ståle Freyer
Marit Håvardsholm
Per Jotun
Ola Ketil Siqveland

 


Sist oppdatert av (07.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no