Kandidater til museumsstyret og fakultetsstyrer


Listen over nominerte kandidater er nå klar.

Antall medlemmer som skal velges står i parentes.

Museumsstyret:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (4 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Åsa Dahlin Hauken
Christin Jensen
Gitte Kjeldsen
Marianne Nitter
Lisbeth Prøsch-Danielsen
Paula Utigard Sandvik
Anne Kari Skår
Helge Sørheim

Fra teknisk-administrativt personale (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Ellen Tjørnhom Bøe
Aud-Rigmor Eltervåg
Kristine Orestad Sørgaard
Anne Ytterdal

Fakultetsstyret HF:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (4 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Edvin Bru
Egil Gabrielsen
Rune Giske
Ketil Knutsen
Nils Rune Langeland
Dag Jostein Nordaker
Bjørn Olav Roaldseth
Jon Skarpeid
Aud Bergraf Sæbø
Jorunn Thortveit
Torill Vist
David Wagner

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varamedlemmer) :
Ingun Leidland
Gro Njærheim
Brit-Helen Rusdal-Hamre

Fakultetsstyret SV:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (4 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Marit Alstveit
Benn Folkvord
Brynjar Foss
Turid Rødne
Reidar Østerhaug

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varamedlemmer):
Stig Helleren
Merete Jonvik
Joan S. Rongen

Fakultetsstyret TN:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte (3 medlemmer, samt varamedlemmer):
Bjørn Auestad
Arne Rettedal
Peter Ruoff
Rune Wiggo Time
Bernt Sigve Aadnøy

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig ansatte (1 medlem, samt varamedlemmer):
Clemens Furnes
Ingunn Westvik Jolma

Fra teknisk-administrativt personale (1 medlem, samt varamedlemmer):
Ståle Freyer
Marit Håvardsholm
Per Jotun
Ola Ketil Siqveland

 


Sist oppdatert av (07.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol