Kandidater til museumsstyret og fakultetsstyrer – utsatt nominasjonsfrist


Valgstyret har i møte 15. mars gjennomgått forslag og godkjent kandidater til museumsstyret og fakultetsstyrene. Da det er for få nominerte til flere grupper har valgstyret vedtatt å utsette nominasjonsfristen til 22. mars kl. 15.00.

I henhold til valgreglementets § 2 nr. 1 b) skal valgstyret påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer og at det blir nominert et tilstrekkelig antall kandidater av begge kjønn. Det vises også til valgreglementets § 16.

Nominasjonsskjema finner du her

Følgende kandidater er godkjent. Antall medlemmer som skal velges står i parentes.

Museumsstyret:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (4 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Paula Utigard Sandvik
Anne Kari Skår

Fra teknisk-administrativt personale (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Anne Ytterdal

Fakultetsstyret HF:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (4 faste medlemmer, samt varamedlemmer):

Edvin Bru
Egil Gabrielsen
Rune Giske
Nils Rune Langeland
Dag Jostein Nordaker
Aud Bergraf Sæbø
Jorunn Thortveit
Torill Vist
David Wagner

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varamedlemmer) :
Ingun Leidland
Gro Njærheim
Brit-Helen Rusdal-Hamre

Fakultetsstyret SV:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (4 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Benn Folkvord
Brynjar Foss

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varamedlemmer):
Stig Helleren
Merete Jonvik
Joan S. Rongen

Fakultetsstyret TN:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte (3 medlemmer, samt varamedlemmer):
Bjørn Auestad
Arne Rettedal
Peter Ruoff
Rune Wiggo Time
Bernt Sigve Aadnøy

Fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig ansatte (1 medlem, samt varamedlemmer):
Clemens Furnes

Fra teknisk-administrativt personale (1 medlem, samt varamedlemmer):
Bente Dale
 


Sist oppdatert av (17.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol