Utlysning av midler til samarbeid med Eurasia


SIU utlyser nå midler til prosjektsamarbeid mellom norske institusjoner og institusjoner i Eurasia.

Målet med Eurasia-programmet er å bidra til fornyelse og internasjonalisering av høyere utdanning i samarbeidslandene. Prioriterte områder er:

  • Pensumutvikling / studieplanutvikling
  • Introduksjon av nye undervisningsmetoder og – materiale
  • Utvikling av kvalitetssikringsmekanismer
  • Utvikling av administrasjon og ledelse

Potensielle samarbeidsland er Armenia, Aserbaijan, Hviterussland, Georgia, Kasakstan, Kirgisistan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, og Usbekistan.

Totalt er det i 2011 satt av 20 millioner kroner til prosjektsamarbeid. Det er mulig å søke om midler til både langvarige prosjektaktiviteter og til aktiviteter som har mer kortsiktig karakter, eksempelvis seminar og institusjonsbesøk. For bilaterale samarbeid kan det søkes om maksimalt 4,5 millioner kroner.

Søknadsfrist: 6. juni 2011

Såkornsmidler
I tillegg til hovedutlysningen ovenfor, er det tidligere i vinter utlyst såkornsmidler til forberedende aktiviteter. Disse midlene har løpende søknadsfrist, men siste frist for å søke er likevel 1. mai 2011.

Internasjonalt kontor sine fakultetskoordinatorer vil kunne bistå i forbindelse i søknadsarbeidet.


Sist oppdatert av (15.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo for Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
EURASIA-PROGRAMMET

Eurasia-programmet er et program for universitetssamarbeid med institusjoner i regionen Eurasia.

Full utlysning (pdf)
Programdokument (pdf)
Nettsider for programmet