Nytt styre i UiSDC


UiSDC (UiS Doctoral Community) er PhD-kandidatenes interesseorganisasjon ved UiS. På årsmøtet 11. februar ble det valgt nytt styre.

Organisasjonen er et faglig og sosialt forum, med formål om å medvirke til et godt forskningsmiljø og en god forskerutdanning i Stavanger. UiSDC representerer alle registrerte stipendiater og doktorgradskandidater tilknyttet UiS.

På årsmøtet ble det altså valgt nytt styre, som nå består av leder Ingvil Hellstrand (IMKS), nestleder Ruth Østgaard Skotnes (IMKS) og Miguel Angel Luzuriaga Moreno (Handelshøgskolen ved UiS). Øvrige styremedlemmer er representantene i fakultetenes doktorgradsutvalg, Knut Erik Bang (TN), Arne Olav Nygard (HUM) og Sindre Høyland (SV).

Vil skape møteplasser
Det nyvalgte styret skal jobbe for at UiSDC skal være en møteplass for alle PhD-kandidater ved UiS. UiSDC vil blant annet jobbe for følgende saker: 

1. Faglige møteplasser: Det arrangeres jevnlige seminarer hvor UiSDC setter søkelys på forskerutdanningens utfordringer og muligheter. UiSDC er særlig opptatt av balansen mellom faglige krav som stilles til PhD-kandidatene som en særegen ansattgruppe ved UiS, og hvilke behov PhD-kandidatene har. Dette gjelder for eksempel spørsmål om fagstrategiske hensyn, veiledning og rettigheter i forskerutdanningen.

2. Sosiale møteplasser: UiSDC er opptatt av å bygge et godt, sosialt fagmiljø for PhD-kandidatene ved UiS. Å være stipendiat kan være ensomt, og det er derfor viktig å bli kjent med andre i samme båt.

3. Institusjonelle møteplasser: Styret i UiSDC representerer PhD–kandidatenes interesser i utvalg og organer ved UiS, slik som doktorgradsutvalgene, sentralt forskningsutvalg og forskningsetisk utvalg.

Les også:

Ny giv for forum for ph.d.-kandidater


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
OVERTAR RORET: Det nye styret i UiSDC består av (fra venstre) Miguel Angel Luzuriaga Moreno, Sindre Høyland (representant for SV-fakultetet), Ingvil Hellstrand (leder) og Knut Erik Bang (representant for TN-fakultetet). Nestleder Ruth Østgaard Skotnes og Arne Olav Nygard (representant for HUM) var ikke til stede da bildet ble tatt.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER