UiS skriver de beste søknadene


Forskerne ved Universitetet i Stavanger skriver bedre EU-søknader enn forskere ved alle andre norske universitet. Mer enn hver fjerde søknad blitt innstilt til finansiering, viser ny statistikk fra Forskningsrådet.

Fagenheten for EU-forskning ved UiS ble opprettet i 2006 fordi UiS strevde med å få uttelling på søknadene til EUs forskningsprogrammer. Nylig utpekte Forskningsrådet Universitetet i Stavanger som den institusjonen som skriver de beste EU-søknadene. Bare tre år senere viser statistikken at forskerne ved UiS får bedre prosentvis uttelling enn forskerne ved andre norske universiteter: De har nemlig fått innstilling på ni av til sammen 34 søknader, og det gir en suksessrate på 26,5 prosent. De andre seks universitetene har en gjennomsnittlig suksessrate på 20,5 prosent.

Fagenheten for EU-forskning har to ansatte, Troels Jacobsen (leder) og Kyrre Aas, som bruker ca 1,2 årsverk på å bistå UiS-forskerne med søknader. Resten av tiden brukes til å arbeide for IRIS, Stavanger Universitetssjukehus, Høgskolen Stord/Haugesund og Polytec fra 2010.

Les intervju med Troels Jacobsen i Nytt om EU-forskningen nr. 1 2011
 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (10.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Kyrre Aas og Troels Jacobsen ved Fagenheten for EU-forskning. Foto: Karen Anne Okstad
BEST PÅ SØKNADSSKRIVING: Kyrre Aas og Troels Jacobsen (leder) ved Fagenheten for EU-forskning ved UiS kan smile bredt etter at Forskningsrådet har meldt at UiS har den største "suksessraten" for innvilgede søknader på 26,5 prosent ved UiS, mot 20,5 prosent i snitt for øvrige universiteter i Norge.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER