Kurs: Bli en bedre formidler!


UNIPED tilbyr nytt kurs i stemmebruk og formidling: Hvordan bli en bedre formidler?

Hvordan oppnå samsvar mellom tekst og formidling; budskapet ditt og det du faktisk formidler gjennom kropp og stemme i rommet?


Gjennom refleksjon og praktisk arbeid vil vi arbeide mot større grad av bevissthet og mestring i ulike formidlingssituasjoner.

Kursholderne er opptatt av kroppen og stemmen som sentrale redskaper for formidling.
De har bred erfaring både som formidlere og som kursholdere innen dette emnet.

Kirsten Halle - utdannet sanger og sangpedagog.
Førstelektor i musikk ved Institutt for førskolelærerutdanning ved UiS.
Hallgjerd Byrkjeland - utdannet skuespiller og sceneinstruktør.
Universitetslektor i drama ved Institutt for førskolelærerutdanning ved UiS.

Tid: Onsdag 23. mars 10.15-15.00 (inkl. enkel lunsj)
Kurset holdes på UiS, og vi kommer tilbake til rom når vi ser hvor mange deltakere det blir.

Påmelding på e-post til Eilef Gard innen fredag 18. mars.

Velkommen!


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (09.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol